Zpráva z úklidu za sběrným dvorem

18.04.2016 13:14

Do sběrného dvora v Krabčické ulici v Roudnici nad Labem mohou místní občané zdarma odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče, pneumatiky, starý nábytek a další objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, využitelný tříděný odpad i nebezpečný odpad jako jsou akumulátory, barvy, oleje. Na stránkách města https://www.roudnicenl.cz/urad/odpady se dočtete ještě více - jak odpad třídit, kam ho dát i jak je s ním dále nakládáno.


Možná se divíte, proč se o tom zde rozepisujeme, vždyť je to tak jasné a snadné. Naše zkušenost je ale bohužel jiná. V sobotu 16. dubna 2016 jsme spolu s dalšími 45 dobrovolníky různých věkových kategorií uklízeli černou skládku, která se nacházela desítky metrů na za sběrným dvorem na Hostěrazu. Ve stráni jsme sesbírali více než 150 pneumatik různých velikostí, stovky dětských jednorázových plen, desítky televizí a počítačů, součásti automobilu, ze kterých by šlo sestavit kompletní, i když trochu hybridní, auto, dále pak rozbité hračky, kelímky od jogurtů, PET lahve, boty, svetry, trubky, dráty, záchod, matrace, baterie, nádoby s olejem a mnoho dalšího odpadu, nad kterým nám zůstával rozum stát.


Byl to 4. dobrovolný úklid, který jsme v Roudnici pořádali, tentokrát v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Byli jsme mile překvapeni hojnou účastí, protože v danou sobotu probíhalo na Podřipsku mnoho dalších zajímavých akcí. Ještě více nás překvapilo, kolik práce a jak rychle zvládne pár desítek aktivních lidí. Než jsme rozdali rukavice, už byly na prvním sběrném místě vyskládány první naplněné pytle. Opřeli jsme se do toho a za 2,5 hodiny bylo přibližně 7 hektarů lesa vyčištěných a my jsme mohli společně posedět u ohně, než nás vyhnal déšť.


Tímto děkujeme nejen počasí, že nám vyšlo vstříc, ale hlavně zúčastněným dobrovolníkům, sboru dobrovolných hasičů i jednotlivcům. Děkujeme rovněž žákům deváté třídy Základní školy praktické v Neklanově ulici, kteří se do akce na Hostěrazu spontánně zapojili a nashromáždili obdivuhodnou hromadu odpadu. Děkujeme i MÚ Roudnice n. L. a Roudnickým městským službám, které naši akci nejen
materiálně podpořily, ale hlavně se postaraly o likvidaci cca 5 tun nasbíraného odpadu. Fotodokumentaci z úklidu naleznete níže pod textem. Pozvánky na další akce naleznete na v sekci naše akce/plánované.


Věříme, že jednou přijde doba, kdy se lidé nebudou nepotřebných věcí běžně zbavovat odhozením do příkopu, a pokud
se přeci jen někdo najde, ostatní nebudou k jeho činu lhostejní. To je dlouhodobý cíl našich úklidových akcí.


Ještě jednou díky všem, kteří přidali ruku k dílu!


Fotogalerie: Zpráva z úklidu za sběrným dvorem