Zpráva z úklidu za hřbitovem

07.11.2016 10:57

Uklidili jsme černou skládku za hřbitovem


Sobota 5.11.2016, 9:50, 3°C. Přijíždíme k Jirchářské kapli a již z dálky vidíme, že nejsme první. Začíná další úklidová akce a jako první jsou na místě tradičně přespolní dobrovolníci ze Štětí a Ústí n. L. Tentokrát jsme se zaměřili na černou skládku, kterou jsme objevili na cestě za roudnickým hřbitovem. Jedná se o pozůstatek historické Doksanské cesty, dnes technické památky, kterou včetně přilehlé Jirchářské kaple před několika lety opravil Vlastivědný spolek Říp. Za poslední rok jsme obdrželi několik podnětů k úklidu nepořádku, který se na této cestě a vůbec v okolí hřbitova nachází. Místo jsme podrobněji zmapovali a na základě tohoto průzkumu jsme zjistili, že se zde nachází velké množství nejen komunálního odpadu, ale rovněž velkoobjemové věci jako lednice a elektronika. Rozhodli jsme se, že letošní
podzimní úklidovou akci zaměříme právě na tuto černou skládku.


Na místo srazu nakonec dorazilo v mrazivém a větrném počasí 20 lidí a po úvodních instrukcích jsme se společně vrhli na hromady odpadků. Již cestou se k nám přidávali další opozdilci, a tak měla nakonec úklidová četa přes 30 členů. K dispozici nám bylo kolečko, spousta pytlů a nedaleký kontejner přistavený městem Roudnice n. L. Dobrovolníci se ukázali jako zdatní improvizátoři, když pro přesun odpadků do kontejneru využívali důmyslných prostředků jako velké plachty vydolované z "podzemí", na které jsme nakonec odtáhli většinu nepořádku. Nasazení dobrovolníků bylo úžasné, již za hodinu jsme tak po sobě začali pokukovat s otázkou co dál a jestli už je skutečně hotovo. Objevily se nápady, že by stálo za to uklidit i bezprostředni okolí hřbitova. Většina dobrovolníků se tedy vydala na obchůzku kolem hřbitova včetně zanedbaného zbytku nového židovského hřbitova. Nemalé nálezy byly k vidění i podél silnice do Roudnice n. L. Úklid se tak protáhl o další hodiny. Odměnou byl dobrovolníkům nejen dobrý pocit z tvrdé práce, ale rovněž piknik u Jirchářské kaple, kde hrál hlavní roli horký čaj s rumem a špízy z grilu.


Výsledek je akce povzbuzující. Existuje dost lidí, kterým není nepořádek v přírodě lhostejný a kteří mají vůli neuspokojivou situaci změnit. Okolí hřbitova tak bylo kompletně uklizeno a to vše rukama a srdcem zhruba třicítky dobrovolníků. Jak by asi vypadala příroda, kdyby některým lidem nebylo lhostejné, kam vyhazují nepořádek? Vidíme to ale pozitivně. Černé skládky, které jsme dosud uklidili, zatím nebyly obnoveny. Nezbývá než si přát, aby tomu tak bylo i nadále a aby více lidí aktivně pečovalo o přirozenou krásu okolní přírody.


Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří 5.11.2016 přidali ruku k dílu a uklidili okolí roudnického hřbitova. Děkujeme rovněž zástupcům města a RMS za dobrou spolupráci při organizaci úklidu a zejména za svoz a likvidaci nashromážděného odpadu.


Za organizátory akce Zažít Roudnici jinak, z.s. a Český svaz ochránců přírody

Vladimír a Dana SkořepoviFotogalerie: Zpráva z úklidu za hřbitovem