Zpráva z úklidu u Černěvse

10.04.2019 09:13

V rámci akce „Ukliďme Česko 2019“ zorganizovala MAS Podřipsko anketu, ve které mohli hlasující vybírat, jakou černou skládku na Podřipsku si přejí uklidit. Bylo možné vybírat z několika skládek navržených na základě průzkumu v terénu nebo mohli hlasující navrhnout úklid jakékoliv jiné skládky. V rámci hlasování byla vybrána černá skládka u cyklostezky mezi obcemi Černěves a Vědomice (GPS: 50.45022, 14.25211).

Dobrovolný úklid proběhl 6. dubna 2019 a zapojilo se do něj cca 30 dobrovolníků vč. dětí. Na první pohled se na místě nacházela jen povrchová skládka. Po několika minutách se však ukázalo, že odpad je navrstven v několika patrech a z relativně pohodlného sbírání odpadků se tak stalo úmorné dolování odpadu, který byl v některých místech ještě zasypán sutí. Po více než dvou hodinách náročné práce se podařilo odpad nashromáždit do cca 65 pytlů. Mimo nich dobrovolníci sesbírali ještě více než 20 pneumatik, několik pytlů nebezpečného odpadu (zejm. obaly od motorových olejů a kanystry) a velké množství více rozměrného odpadu. Celkově se podařilo z lesa odstranit odpad o hmotnosti odhadem 1,8 tuny.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili. Je na místě vyzdvihnout, že obětovali svůj volný čas a energii ve prospěch úklidu skládky, která byla z okolních komunikací nepostřehnutelná a nenarušovala výrazně krajinný ráz. O to větší zátěží však byla pro konkrétní lokalitu. Dobrovolníci tím zároveň dali najevo, jak moc jim záleží na čisté přírodě. Uklizenému lesu přejeme, ať vydrží nadále bez odpadu a případným znečišťovatelům radíme, ať odpad zavezou do cca 1 km vzdáleného sběrného dvora ve Vědomicích.

Dále děkujeme obci Černěves a Roudnickým městským službám za spolupráci při likvidaci úklidu a spolku Ukliďme Česko z. s. za poskytnutí úklidového materiálu.

O další úklidové akci, kterou plánujeme na jaře 2020, Vás budeme včas informovat.

Máte tip na černou skládku? Kontaktujte nás a dohodneme se, jak by se dala uklidit.

 

Fotogalerie: Zpráva z úklidu u Černěvse

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Zpráva z úklidu u Černěvse