Vyhodnocení úklidu na Slavíně

20.04.2015 19:52

18. dubna 2015 proběhl v ČR druhý ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko. I letos se do projektu zapojili občané Roudnice n.L. Tentokrát se uklízelo v oblasti zahrádkářské kolonie na Slavíně. Akce se zúčastnilo cca 30 dobrovolníků, díky jejichž mimořádné vůli a nasazení byla uklizena velká část lesa a přilehlých komunikací. Celkem bylo nashromážděno cca 100 pytlů s odpadky a přibližně stejný objem velkorozměrného materiálu (např. televize, počítače, pneumatiky či zahradní trpaslík). Zasahovala i městská policie, která zajistila nalezené injekční stříkačky. Vyjma nejbližšího okolí vlakové zastávky Hracholusky byla uklizena celá oblast.

O výsledku úklidu byl informován Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice n.L., který hned od 20. dubna začal zajišťovat odvoz nahromaděného odpadu. Za tuto spolupráci zástupcům města děkujeme.

Dneska jsme si Slavín prošli a skutečnost, že zde proběhl velký úklid, je znát již na první pohled. Taková procházka je hnedka veselejší.

Upřímně velice děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zvelebení Slavína. Jsme rádi, že je zde tolik lidí, kterým není nepořádek v okolí lhostejný a kteří jsou ochotní se na jeho odklizení aktivně podílet. Podle tamních usedlíků se zde odpad vyskytoval přes 40 let a jeho množství postupně narůstalo. Doufám tedy, že Slavín dlouho vydrží čistý a že stávající znečišťovatelé budou s odpadem nakládat odpovědněji. Vždyť svoz tříděného odpadu je zajišťován i v této oblasti a co nelze vytřídit, lze zcela zdarma odevzdat ve sběrném dvoře na Hostěraze.

Závěrem si dovolím vyslovit dvě přání. Za prvé doufám, že se naučíme vytváření odpadu spíše předcházet, tj. jeho množství minimalizovat, teprve následně ho třídit a až nakonec (a to zcela mimořádně) řešit jeho přítomnost v přírodě. Shrnul bych to heslem „reduce, reuse, recycle“. Za druhé doufám, že se s těmi milými lidmi, kteří se účastnili letošní akce na Slavíně, zase brzy setkáme, ať už při další podobné akci nebo na procházce v přírodě. Přeji Vám pěkné jarní dny a spoustu hezkých zážitků v přírodě bez odpadků.

Článek očima organizátorky...

Foto 1 a 2 - Část úklidové čety

Foto 3 - Je libo zánovní PC?

Foto 4 - mapa úklidu

pozn.: černý křízek = uklizeno, červený křížek = přetrává nepořádek, žluté číslo = nashromážděný odpad