Skládka za Podluskama

13.03.2016 12:30

V dubnu 2016 jsme plánovali uklidit černou skládku za Podluskama (https://www.zmapujto.cz/map/issue/131074). Po dohodě s MÚ jsme se rozhodli, že uklidíme jinou část Roudnice, na jejíž zněčištění si občané rovněž stěžují. Dubnovou akci Ukliďme Česko tedy využijeme na úklid svahu za sběrným dvorem na Hostěrazu.


Na Podlusky jsme však nezanevřeli. S ohledem na výši nákladů je momentálně možné zajistit likvidaci pouze povrchového odpadu. Pro kompletní (nebo alespoň důslednější) revitalizaci místa hledáme sponzory.